Personaluthyrning


Följande stycke ska läggas in efter ordet SoS-ledare: Kompetent och arbetsvillig arbetskraft för underhåll och byggnation av järnväg samt PSA maskinförare. Sedan ska vi lista upp följande tjänster som kund kan erbjuda att hyra ut:

TSM - Tillsyningsmän
SOS Ledare
​​​​​Skydds och Säkerhetsledare
TSA maskinförare – Tungt spårgående arbetsfordon

All vår personal har kategori 19 utblandning för alla Stockholms lokaltrafik spår. Vi har tillgång till utrustning och utför gärna jordningsarbeten på järnväg samt spårväg. Hör gärna av er vid frågor!